2012-01EnduroMag (EICMA Enduro Ossa) icon

2012-01EnduroMag (EICMA Enduro Ossa)

“The Enduro Ossa was the undisputed star of the Milan EICMA Show” EnduroMag FR about Ossa E300i

2012-01EnduroMag (EICMA Enduro Ossa)
2012-01EnduroMag (EICMA Enduro Ossa)