2012-01EnduroMag (EICMA Enduro Ossa) icon

2012-01EnduroMag (EICMA Enduro Ossa)

“La Ossa Enduro fue la estrella indiscutible del Salón de Milán EICMA” EnduroMag FR sobre Ossa E300i

2012-01EnduroMag (EICMA Enduro Ossa)
2012-01EnduroMag (EICMA Enduro Ossa)